Blå bog

Hans Bruno Hansen (HBH) er født i 1955. Efter matematisk fysisk studentereksamen fra Grindsted gymnasium i 1973, dimitterede HBH i 1980 fra Danmarks Tekniske Højskole som civilingeniør  med datalogi og elektronik som speciale.

HBH har i mere end 20 år arbejdet med IT-løsninger til den offentlige sektor i Danmark med ansættelse i DAC-DATA A/S (1981 til 1989) og i EDB Gruppen A/S (1989 til 2003).

HBH’s kompetencer spænder bredt fra konkret teknisk IT-indsigt over konsulentrollen (salg, kundepleje, projektledelse, rådgivning og konceptudvikling) til færdigheder inden for forretnings- og personaleledelse. Gennem samarbejdet med kommuner og amter på alle organisatoriske niveauer, har HBH opnået indsigt i den offentlige forvaltning såvel på opgavemæssigt som organisatorisk niveau.

CV for Hans Hansen