Produkter Implementeringsstøtte Forandrings/forankrings-konsulent
 

Forandrings/forankrings-konsulent

 

 

 

 

En forudsætning for en succesfuld implementering er, at nye arbejdsgange og holdninger forankres i organisationen. Det skal ske hurtigt, og det skal opfattes som en forbedringsproces af flertallet.

 

Dette sikres bedst muligt ved, at alle interessenter i forandringsprocessen er forberedte på - og har accepteret - den indflydelse, den kommende implementering vil få på deres dagligdag.