Produkter Implementeringsstøtte Kontraktindgåelse
 

Kontraktindgåelse

 

 

 

Sikring af, at aftalegrundlaget er fyldestgørende, operationelt og konsistent, og at den faktisk aftalte ydelse/leverance stemmer overens med det af kommunen/virksomheden forventede.