Produkter
 

Produkter

   

 

Firmaets produkt er rådgivning og procesledelse omkring anvendelse af informationsteknologi.
Formålet er at sikre et højt kvalitetsniveau i såvel beslutnings- som implementeringsfasen.

Beslutningsstøtte
Implementeringsstøtte