Produkter Implementeringsstøtte Projektledelse
 

Projektledelse

 

 

 

Hel eller delvis varetagelse af kommunens/virksomhedens egen projektledelse ved implementering af et projekt.

Med reference til den ansvarlige projektejer i kommunen/virksomheden varetages projektledelsesopgaven med ansvar for eksempelvis kontraktstyring, ressourceallokering og –opfølgning, ændringshåndtering og leverandørkontrol.